CURSUS HUURRECHT

Het huurrecht is een specifiek rechtsgebied en is volop in ontwikkeling. Tijdens de Cursus Huurrecht gaan wij in op de diverse vormen van verhuur en worden de laatste ontwikkelingen besproken. De cursus is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met huurrecht en huurrecht-gerelateerde vraagstukken. Tijdens de cursus is er voldoende ruimte voor het bespreken van praktijkvoorbeelden en het sparren met andere deelnemers. De cursus kent met name een juridische insteek en gaat daardoor niet over het huurprijzenrecht en andere financieel gerelateerde vragen.

Inhoud Cursus Huurrecht

De cursus duurt één dag en is als volgt ingedeeld:

Ochtendprogramma
Tijdens het ochtendprogramma wordt ingegaan op de theorie van het huurrecht. Daarbij komen onder andere de algemene bepalingen en de diverse vormen van huur aan de orde. Vervolgens wordt dieper ingegaan op het onderdeel Huurrecht Woonruimte.

Middagprogramma
Tijdens het middagprogramma wordt het verhuren van bedrijfsruimte behandeld. Daarbij wordt ingegaan op de verschillende vormen van bedrijfsruimte en de kwalificatiegeschillen die hier kunnen ontstaan. Daarna wordt kort de recente wetgeving behandeld. Tot slot is er ruimte voor het bespreken van casussen. Iedere deelnemer kan voorafgaand aan de cursus een casus indienen, mits de toelichting bij de casus op 1 A-4tje past. De trainer bereidt de binnengekomen casussen voorafgaand aan de cursus voor. De casussen worden tijdens de middag gezamenlijk besproken. Aan het eind van de middag is er ruimte om te sparren, of voor het beantwoorden van vragen.

Organisatie Cursus Huurrecht

De Cursus Huurrecht duurt één dag en start om 09.00 uur. Het middagprogramma duurt zo lang als nodig met een maximum eindtijd van 16.30 uur. Uiteraard is er tijd voor een lunchpauze en worden er koffiemomenten ingelast.

Wij verzorgen koffie, thee, water en een lunch voor alle deelnemers. Na afloop van de Cursus Huurrecht ontvangen de cursisten een hand-out met de presentatie en casussen én wordt er een certificaat toegestuurd.

Aanmelden Cursus Huurrecht

Deze cursus heeft het maximale aantal deelnemers bereikt. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Houd onze kanalen in de gaten voor de nieuwe data in 2023!