Juridische ondersteuning commercieel vastgoedbeheer

Als commercieel vastgoedbeheerder kunt u lastige vraagstukken tegenkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van huurrecht of wanneer een huurder de kantonrechter/huurcommissie inschakelt. BRIXXonline is een businessunit van Metafoor Vastgoed en Software. Metafoor heeft jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedbeheer en alle juridische zaken die daar bij komen kijken. Onze huurrechtjuristen kunnen ervoor zorgen dat kostbare procedures in de toekomst worden voorkomen. Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waarbij wij u juridische ondersteuning kunnen bieden.

Huurrechtregimes: woonruimte, 290-bedrijfsruimte of 230a-(bedrijfs)ruimte?

Het huurrecht onderscheidt drie toepasbare regimes met specifieke regels, namelijk de regels inzake de verhuur van woonruimte, 290-bedrijfsruimte, en 230a-(bedrijfs)ruimte. Bij het bepalen van het toepasbare huurrechtregime ontstaan nog wel eens onduidelijkheden. Wij ondersteunen u graag bij het bepalen van het juiste regime. Ook ondersteunen we u graag bij het opstellen van een contract, aan de hand van ROZ-modellen en wanneer maatwerk gevraagd wordt.

Juridische ondersteuning bij algemene voorwaarden

In de meeste gevallen wordt de rechtsverhouding tussen de huurder en verhuurder bepaald door de tekst van de huurovereenkomst en de daarbij behorende standaardvoorwaarden, ook wel de algemene voorwaarden genoemd. Het is belangrijk om onredelijk bezwarende bedingen te voorkomen bij het opstellen van de algemene voorwaarden, aangezien de huurder een beroep kan doen op vernietiging van deze voorwaarden. De onredelijk bezwarende bedingen zijn opgenomen in de wettelijk bepaalde zwarte en grijze lijst, maar deze lijst is niet limitatief. Ook andere bepalingen kunnen door de rechter als onredelijk bezwarend aangemerkt worden. Neem als verhuurder dus niet zomaar een beding op in uw overeenkomst of algemene voorwaarden, maar laat u vooraf adviseren over de haalbaarheid van het beding. Wilt u ondersteuning of advies bij het opstellen van de algemene voorwaarden? Wij helpen u graag.

Gebrekenregeling

Wanneer een huurder niet naar verwachting gebruik kan maken van het gehuurde door een gebrek, kan hij eisen dat de verhuurder dit gebrek verhelpt. Indien de verhuurder het gebrek niet oplost kan de huurder het zelf (laten) oplossen en de kosten verhalen op de verhuurder of hij kan een aan de ernst van het gebrek evenredige vermindering van de huurprijs vorderen. In ROZ-modellen wordt op bepaalde punten afgeweken van deze wettelijke gebrekenregeling. Weet u niet wat uw rechten en plichten zijn in een situatie als deze? Wij adviseren u hier graag bij.

Juridisch advies bij opzeggingsgronden/ huurdersbescherming

Ieder huurrechtregime kent een eigen mate van huurdersbescherming. Als het gaat om de verhuur van woonruimte geniet de huurder een vergaande bescherming. Een verhuurder kan een huurovereenkomst in sommige gevallen opzeggen, bijvoorbeeld wegens dringend eigen gebruik. Wilt u de huurovereenkomst met een huurder opzeggen, maar weet u niet wat uw rechten zijn? Onze huurrechtjuristen ondersteunen u hier graag bij.

Huurafhankelijk recht van opstal

Een huurder kan in bepaalde gevallen opstallen aanbrengen op (of in) het perceel dat hij huurt. Om te voorkomen dat deze opstallen door natrekking eigendom worden van de verhuurder bij het einde van de huurovereenkomst, kan een huurafhankelijk recht van opstal gevestigd worden. Deze constructie kan met name toegepast worden bij de verhuur van standplaatsen, bij de aanleg van bijvoorbeeld een steiger of bij bouwwerken die vervuiling veroorzaken. Het huurafhankelijk recht van opstal is daarmee onder andere een aanvulling op het wegneemrecht van de huurder. Het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal kan veel vragen en onduidelijkheden met zich mee brengen. Wij helpen u graag bij het vestigen hiervan.

Begeleiding huurgeschil bij de kantonrechter/huurcommissie

Als een huurder de huurcommissie of kantonrechter inschakelt, kan dit vervelende gevolgen hebben. Wij begeleiden u graag tijdens dit proces en communiceren indien nodig zowel met de huurder als de commissie. Daarnaast kunnen wij u vertegenwoordigen in een procedure bij de kantonrechter.

Juridische ondersteuning verhuur onroerend goed

Heeft u vragen over één van bovenstaande onderwerpen of andere juridische vraagstukken op het gebied van huurrecht of de verhuur van commercieel vastgoed? Onze huurrechtjuristen staan voor u klaar. Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor meer informatie.

Contact opnemen