Vastgoed beheer software voor commercieel vastgoed

Bent u te veel tijd kwijt aan het administratief beheer van uw vastgoedportefeuille? Met vastgoed beheer software BRIXXonline is uw verhuuradministratie altijd goed georganiseerd. Hierdoor bespaart u tijd en geld en voorkomt u fouten. Wat levert BRIXXonline u op? We hebben de voordelen voor u op een rij gezet:

Gelijk aan de slag met BRIXXonline!

Wanneer u aan de slag gaat met BRIXXonline, zult u merken dat de software erg gebruiksvriendelijk is. Als nieuwe gebruiker kunt u na een korte eenmalige cursus direct met het systeem overweg.

Uw vastgoedgegevens en -documenten overal bereikbaar

Bent u soms uren aan het zoeken naar gegevens en documenten omdat deze op verschillende plekken worden bewaard? Of omdat iedere medewerker zijn eigen administratie heeft die niet voor iedereen toegankelijk is? Gegevens en documenten zijn met vastgoed beheer software BRIXXonline centraal opgeslagen en overal online bereikbaar. Zo gaat er geen tijd verloren en kunt u zich bezighouden met uw core business.

E-mailintegratie

Wanneer u met BRIXXonline aan de slag gaat, kunt u met uw eigen mailsysteem blijven werken. Door de integratie van één of meerdere e-mailadressen lopen inkomende en uitgaande e-mails over uw eigen e-mailadres(sen).

Factureren, herinneringen sturen, huur-/beheerovereenkomsten genereren… en meer!

Administratieve werkzaamheden rondom het beheer van de vastgoedportefeuille kunnen veel tijd in beslag nemen. Met vastgoed beheer systeem BRIXXonline kunt u vanuit één systeem:

Hierdoor bespaart u tijd en geld en voorkomt u fouten.

Servicekosten afrekenen

Brengt u een voorschot servicekosten in rekening bij uw huurders, dan kunt u de voorschotbedragen in BRIXXonline eenvoudig afrekenen met de werkelijk gemaakte kosten.

BRIXXonline houdt hierbij rekening met bezetting en leegstand en biedt de mogelijkheid om per verrekenbare nota in te stellen of de kosten verrekend moeten worden op basis van verhuurbaar vloeroppervlakte of het aantal verhuurbare eenheden. Ook kan de keuze gemaakt worden om de kosten die toe te schrijven zijn aan leegstaande meters, voor rekening van de eigenaar te nemen of om deze kosten te verdisconteren over de huurders. Daarnaast kan gewerkt worden met een opslag voor administratiekosten.

Het resultaat van een servicekostenafrekening in BRIXXonline is een debetnota wanneer de huurder moet bijbetalen of een creditnota wanneer de huurder geld terugkrijgt. Deze nota laat zien hoe de werkelijke kosten zijn verdeeld en afgerekend met de betaalde voorschotten.

Beheer voor derden, geautomatiseerde huurafrekening

Beheert u vastgoed voor derden, kan kunt u in BRIXXonline volledig geautomatiseerd een huurafrekening maken met uw opdrachtgever. De afrekening toont in één overzichtelijk document aan uw opdrachtgever welke huurders hebben betaald, wat de achterstanden zijn, of er sprake is van leegstand en welke (onderhouds)kosten u voor uw opdrachtgever heeft betaald. Het saldo van de huurpenningen, verrekend met de onderhoudskosten en uw beheervergoeding, kunt u door middel van een betaalopdracht aan uw opdrachtgever overmaken.

Inzicht en overzicht met een duidelijk dashboard

Heeft u onvoldoende inzicht in de prestatie van uw vastgoed of kost het u veel tijd om informatie in een rapportage te verwerken? Het overzichtelijke dashboard in vastgoed beheer software BRIXXonline voor bedrijven geeft realtime inzicht in onder andere de bezettingsgraad, verhuuromzet en de totale exploitatie van uw portefeuilles. Beheert u in opdracht van een belegger? Dan kunt u uw opdrachtgever inzicht geven in het dashboard van de vastgoedportefeuille(s) die u voor hem of haar beheert. Zo bent u in control over uw vastgoedportefeuille, altijd en overal!

Efficiënte communicatie met uw huurders (online klantportaal)

Gaat uw tijd verloren in de communicatie met uw huurders? Met het klantportaal van vastgoedbeheer software BRIXXonline kunnen uw huurders overeenkomsten digitaal ondertekenen en facturen inzien. In het klantportaal kunnen uw huurders de gegevens en documenten uploaden die u nodig heeft voor uw screening en het opmaken van de huurovereenkomst. Deze gegevens en documenten blijven voor uw huurders inzichtelijk. Daardoor verloopt het contact met uw huurders efficiënt, heeft u getekende overeenkomsten supersnel retour en raken documenten nooit meer kwijt.

Betalingen eenvoudig en snel verwerkt

Betalingen kunt u in BRIXXonline eenvoudig verwerken door uw MT940 dagafschriften van de bank in te lezen. BRIXXonline matcht de openstaande posten in het systeem met de betalingen die op de bank zijn binnengekomen en presenteert u in een overzicht welke huurders hebben betaald, en welke huurders u moet aanmanen. Sluit u BRIXXonline aan op één van de boekhoudsystemen waarmee we een API-koppeling hebben gemaakt, dan worden de betalingen in BRIXXonline vol-automatisch verwerkt, zodra u de betalingen in uw boekhoudsystemen heeft afgeletterd.

Vastgoedbeheersoftware BRIXXonline gemakkelijk aan te sluiten op andere systemen

Het is mogelijk om met BRIXXonline gegevens uit te wisselen met andere systemen, zoals boekhoudpakketten, banksystemen, betalingssystemen, software voor technisch beheer, inspectiesoftware en software voor het digitaal ondertekenen van overeenkomsten. Klik hier voor een overzicht van de gerealiseerde aansluitingen.

BRIXXonline is betaalbare software voor het vastgoedbeheer en is al verkrijgbaar vanaf €224,- per maand. Wilt u meer informatie over vastgoedbeheer software BRIXXonline? Maak nu een vrijblijvende demo afspraak Tim Kreijne, +31 6 13 85 09 64 – Tim.Kreijne@brixxonline.nl, of neem contact op via onderstaand formulier. Wij komen graag bij u langs om onze vastgoedsoftware aan u te presenteren.

Contact opnemen